Portfolio

Scania R580, 2005.a , hindamisekspertiis

2016-03-21T14:27:40+02:00

Õnnetusjuhtumi tagajärjel hinnati veok majanduslikus mõttes hävinenuks. Seoses sellega tekkis kindlustusseltsil kohustus hüvitada omanikule sõiduki turuväärtus. Ekspertiisi teostamisel tuvastati sõiduki näitajad, mis mõjutavad turuväärtust. Hinnati ja analüüsiti turusituatsiooni ja leiti konkreetse sõiduki turuväärtus.

Scania Vest, va. 2002, turuväärtuse hindamine

2016-03-21T14:31:18+02:00

Liikluskindlustusjuhtumis sai õnnetuses tagajärjel kannatad liinibuss. Esmase remondikalkulatsiooni alusel hinnati buss majanduslikus mõttes hävinenuks. Ekspertiisi käigus tuli tuvastada bussi seisukord ja turuväärtust mõjutavad näitajad. Turusituatsiooni analüüsi põhjal määrasime sõidukile turuväärtuse.

VanHool T916, va. 2008, ekspertiis

2016-03-21T14:31:54+02:00

Itaalias liiklusõnnetusse sattunud reisibuss hinnati remondikalkulatsioonist lähtuvalt majanduslikus mõttes hävinenuks. Teostasime turuväärtuse hindamise ekspertiisi. Hindamisel tuli analüüsida nii Euroopa, kui ka Eesti turusituatsiooni. Põhjaliku analüüsi tulemusena määrati sõiduki turuväärtus.