Project Description

Liikluskindlustusjuhtumis sai õnnetuses tagajärjel kannatad liinibuss. Esmase remondikalkulatsiooni alusel hinnati buss majanduslikus mõttes hävinenuks. Ekspertiisi käigus tuli tuvastada bussi seisukord ja turuväärtust mõjutavad näitajad. Turusituatsiooni analüüsi põhjal määrasime sõidukile turuväärtuse.