Project Description

Liiklusõnnetusse sattunud Lotuse remondikalkulatsiooni summa ületas eeldatavalt sõiduki turuväärtust. Sarnaste sõidukite müügipakkumiste puudumisest tingituna pöörduti eksperthinnagu saamiseks meie poole. Teostasime turusituatsiooni analüüsi hinnates sarnaste sõiduki pakkumisi Euroopas ja määrasime sõiduki turuväärtuse.