Maksustamisest lähtuvalt sõlmitakse laenulepinguid tehingute puhul, mille tehinguhind ei sisalda käibemaksu. St sõiduki müüjaks on eraisik. Laenu-lepingu alusel finantseeritakse enamasti vanemate kasutatud sõidukite ostu.
Suuremate pankade poolt pakutavad laenutingimused on üldjuhul soodsamad, kui väiksemate ettevõtete poolt pakutavad. Sellest tulenevalt on ka pankade poolt esitatavad nõudmised kõrgemad. Laenude puhul võib väita, et mida suurema riski laenuandja võtab, seda kõrgem on intress ja seda karmimad tingimused.
Oluliseks erinevuseks lepingutingimustes ja sellest tulenevate kulude osas on kaskokindlustuse nõue. Kaskokindlustuse aastamakse võib olla kasutatud sõiduki puhul suhteliselt suur. Samas tähendab ka kaskokindlustuse nõude puudumine üldjuhul kõrgemat intressi.
Kasutatud sõidukite ostu finantseerimisel pakutakse üldjuhul erinevate nimede all sisuliselt laenu auto tagatisel. Laenulepingu sõlmimisel tuleb olla väga tähelepanelik, sest lepingu tingimused erinevate pakkujate vahel võivad olla väga erinevad. Lisaks pakutavael intressile ja lepingutasule, tuleb kindlasti tutvuda ka kõikide lepingu mittetäitmisest tulenevate kohustustega ja võimalike tagajärgedega.