Project Description

Itaalias liiklusõnnetusse sattunud reisibuss hinnati remondikalkulatsioonist lähtuvalt majanduslikus mõttes hävinenuks. Teostasime turuväärtuse hindamise ekspertiisi. Hindamisel tuli analüüsida nii Euroopa, kui ka Eesti turusituatsiooni. Põhjaliku analüüsi tulemusena määrati sõiduki turuväärtus.