„Edukas Eesti Ettevõte 2019 – 2023“ tunnistusega tunnustab Creditinfo Eesti neid ettevõtteid, kes on saavutanud viie majandusaasta jooksul järjepidevalt kõrge A-grupi krediidireitingu. See on tõestus panusest Eesti majanduse arengusse ning ausasse ärikultuuri. Hea hinne näitab kvaliteeti: vaid 4,3% Eesti ettevõtetest omab stabiilselt kõrget reitingut. Krediidireiting on arvutatud 2018. – 2022. aasta majandusandmete põhjal. Creditinfo reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants- ja maksekommente koondhindena ning räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest. Creditinfo reiting on välja töötatud rahvusvaheliste mudelite põhjal ning on aktsepteeritud nii Eestis kui mujal maailmas.

2023.aastal on hinnanud Creditinfo Eesti meie Autoekspertide Büroo taas tiitli vääriliseks. Smart Assist OÜ on saavutanud viie majandusaasta jooksul järjepidevalt kõrge A-grupi krediidireitingu. Täname kõiki oma kliente, kes sellel teel meile abiks on olnud!