Kindlustus

Mida teha, kui sõitsid läbi löökaugu?

Igal kevadel sulavad lume ja jää alt välja ohtlikud löökaugud, mis võivad hetkega muuta auto kasutuskõlbmatuks. Mida teha, kui sõitsid august läbi? Olenevalt sõidukiirusest ja augu suurusest võivad vigastused olla väga erinevad. Mida madalama profiiliga rehvid ja raskem sõiduk, seda [...]

By |2024-05-06T09:30:49+02:00March 28th, 2024|

AMTEL- Parimad kindlustusseltsid 2022.

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tellimusel teostas teabe- ja konsultatsioonifirma Kantar Emor kolmandat korda AMTELi liikmetest remondiettevõtete hulgas uuringu autokindlustusega tegelevatest kindlustusseltsidest. Teostatud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada parimad kootööpartnerid remondiettevõttele, kus hea partnerlus tähendab vigastatud sõiduki [...]

By |2023-08-30T14:57:33+02:00March 30th, 2023|

Liikluskindlustusfond sai riigi tunnustuse

Riik annab tunnustuse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, mis vastavad tarbijakaitse seaduse nõuetele. Ühena esimestest tunnustas riik aprilli alguses kindlustuse lepitusorganit ja liikluskindlustuse lepitusorganit. LKF on liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamine ülesanne on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ja [...]

By |2017-02-02T12:27:16+02:00April 10th, 2016|

Liikluskindlustuse hüvitist saab nõuda oma kindlustusandjalt

1. jaanuarist 2015 jõustus liikluskindlustuse seaduse muudatus, mis võimaldab liikluskindlustuse juhtumis kannatanul valida, kas nõuda kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt või kahju põhjustaja kindlustusandjalt. Seni võis hüvitist nõuda vaid põhjustaja kindlustusandjalt. 2014. aastal võeti vastu liikluskindlustuse uus seadus. Enamik muudatustest jõustus [...]

By |2017-02-02T12:27:17+02:00December 2nd, 2015|

Jõustus liikluskindlustuse uus seadus

1. oktoobrist 2014 jõustus liikluskindlustuse uus seadus. Liikleja jaoks ei too uus seadus kaasa märkimisväärseid muutusi. Liikluskindlustus on jätkuvalt kohustuslik vastutuskindlustus. Kindlustusandja hüvitab kannatanule sõiduki juhi asemel kahju, mille hüvitamise kohustus on kahju põhjustanud sõidukijuhil. Senised liikluskindlustuse lepingud kehtivad poliisil märgitud [...]

By |2017-02-02T12:27:17+02:00October 1st, 2014|