Riik annab tunnustuse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, mis vastavad tarbijakaitse seaduse nõuetele. Ühena esimestest tunnustas riik aprilli alguses kindlustuse lepitusorganit ja liikluskindlustuse lepitusorganit. LKF on liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamine ülesanne on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ja ning hallata liikluskindlustuse registrit. Liikluskindlustuse lepitusorgan tegutseb liikluskindlustuse fondi (LKF) juures 2014. aasta 1. oktoobrist. Kindlustusseltside liidu (EKsL) juures tegutseval kindlustuse lepitusorganil täitub tuleval esmaspäeval viies tegutsemisaasta. Lisainfo kindlustuse lepitusorganite kohta on LKF-i veebilehel.

Lepitaja on erapooletu asjatundja, kelle eesmärk on aidata vaidlejaid lahenduse leidmisel. Lepitamise käigus annab lepitaja vaidluse asjaoludele hinnangu ja esitab lepitusettepaneku, jättes otsustusõiguse pooltele endile. Edukas lepitus lõppeb kokkuleppega. Kui kokkuleppele ei jõuta, on poolel õigus pöörduda kohtusse. Ka sellisel juhul on lepitusest kasu, sest on teada lepitaja hinnang vaidlusküsimusele.

Lepitusasja lahendamine kindlustuse lepitusorganites on kliendile tasuta.

Allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond