Igal kevadel sulavad lume ja jää alt välja ohtlikud löökaugud, mis võivad hetkega muuta auto kasutuskõlbmatuks. Mida teha, kui sõitsid august läbi?

Olenevalt sõidukiirusest ja augu suurusest võivad vigastused olla väga erinevad. Mida madalama profiiliga rehvid ja raskem sõiduk, seda suurem tõenäosus on vigastuste tekkeks. Peale löökaugust läbisõitmist tuleks auto esimesel võimalusel peatada ja tuvastada võimalikud vigastused. Esmalt tuleks vaadata, kas autol on nähtavaid vigastusi. Tavaliselt saab vigastada velg või rehv. Suurema augu ja/või kiiruse puhul võib vigastada saada ka esisild. Kõikidest tuvastatud vigastustest ja sündmuskohast peab tegema fotod. Löökaugust tehtavatelt fotodelt peab olema tuvastatav augu suurus ja asukoht. Vigastuste tuvastamisel on vajalik teavitada juhtunust politseid, kes fikseerib õnnetusjuhtumi. Teevaldajalt kahjude väljanõudmisel on politsei poolt koostatav dokument vajalik.

Kui nähtavad vigastused puuduvad, peaks juht hindama, kas autol võis tekkida varjatud vigastusi. Igaks juhuks võiks sündmuskohal teha löökaugust pildid ja fikseerida juhtumi asjaolud. Soovitav on ka teavitada politseid. Hilisemal vigastuste tuvastamisel ja nõude esitamisel on need toimingud hädavajalikud.

Juhul, kui vigastusi ei tuvastatud võiks jätkata sõitu, kuid sõites peaks olema tähelepanelik ja veenduma, et auto edasine kasutamine on ohutu. Võimalusel võiks pöörduda võimalike vigastuste hindamiseks remonditöökotta.

Kes hüvitab tekkinud kahjud?

Tekkinud kahjud hindab sõiduki margiesindus või sõidukite remondiga tegelev ettevõte. Juhul, kui autol on kehtiv kaskokindlustus, tuleb pöörduda kindlustusandja poole, kes hüvitab tekkinud kahju vastavalt sõlmitud lepingu tingimustele. Omavastutuse osa on võimalik välja nõuda teevaldajalt. Juhul, kui sõidukil puudub kaskokindlustus, tuleks sõidukite remondiga tegelevalt ettevõttelt tellida remondikalkulatsioon ja seejärel esitada kahjunõue koos kalkulatsiooniga teevaldjale.

Teevaldajaks on üldjuhul kohalik omavalitsus. Tallinnas tekkinud vigastuste korral tuleb kahjunõue esitada Kommunaalametile.