2016-03-21T14:31:54+02:00

VanHool T916, va. 2008, ekspertiis

Itaalias liiklusõnnetusse sattunud reisibuss hinnati remondikalkulatsioonist lähtuvalt majanduslikus mõttes hävinenuks. Teostasime turuväärtuse hindamise ekspertiisi. Hindamisel [...]

2016-01-03T11:16:57+02:00