Project Description

Liiklusõnnetuses sai vigastada BMW 316. Õnnetuse põhjustanud autojuhi kindlustusseltsil tekkis kohustus hüvitada tekkinud kahju. Hinnangud turuväärtusele oli osapooltel erinevad ja sellest tulenevalt telliti turuväärtuse hindamise ekspertiis. Sõiduki vanusest tingituna oleneb auto hind suurel määral seisukorrast. Ekspertiisi käigus tuvastati ja hinnati sõiduki avariieelne seisukord ja määrati turuväärtus.