Project Description

Tulekahju tagajärjel hävis sõiduki esiosa koos salongiga. Kindlustusselt hindas sõiduki majanduslikus mõttes hävinenuks. Osapooltel tekkis vaidlus sõiduki turuväärtuses osas ja seetõttu otsustati tellida sõltumatu hindamise ekspertiis. Ekspertiisi käigus selgus, et tegemist oli Ameerikast imporditud sõidukiga, mis oli eelnevalt veekahjustustega. Ekspertiisi käigus tuli hinnata eelneva veekahju mõju sõiduki hinnale ning määrata auto turuväärtus.