Project Description

Sõiduki kahjustused hinnati nii suureks, et komisjon hindas sõiduki majanduslikus mõttes hävinenuks. Teostasime sõiduki turuväärtuse hindamise ekspertiisi.