Veokid ja haagised

Scania R580, 2005.a , hindamisekspertiis

2016-03-21T14:27:40+02:00

Õnnetusjuhtumi tagajärjel hinnati veok majanduslikus mõttes hävinenuks. Seoses sellega tekkis kindlustusseltsil kohustus hüvitada omanikule sõiduki turuväärtus. Ekspertiisi teostamisel tuvastati sõiduki näitajad, mis mõjutavad turuväärtust. Hinnati ja analüüsiti turusituatsiooni ja leiti konkreetse sõiduki turuväärtus.

Scania R114 ja haagis Schmitz, kaskokindlustusjuhtum

2015-11-04T22:42:32+02:00

Kindlustusjuhtumi käigus said veok ja haagis kahjustada. Kindlustusselts hindas sõiduki majanduslikus mõttes hävinenuks ja tegi kliendile ettepaneku hüvitada turuväärtus. Hinnangud turuväärtusele olid osapooltelt erinevad ja otsustati tellida sõltumatu ekspertiis.  Tegemist oli erilahendusega sõiduki ja haagisega, kus kaubaruum oli topeltlaetav. Sellise lahendusega veokid on levinud lillede transpordis. Ekspertiisi käigus tuli analüüsida sõiduki ja haagise spetsiifilisuse mõju hinnale ja [...]

Mercedes-Benz Actros, 2009, kaskokindlustusjuhtum

2015-11-12T22:00:15+02:00

Kindlustusvaidlus sõiduki turuväärtuse üle. Kindlustusselts hindas sõiduki majanduslikus mõttes hävinenuks ja otsustas kliendile hüvitada sõiduki turuväärtuse. Teostasime sõiduki turuväärtuse hindamise ekspertiisi. Tegemist oli suhteliselt uue ja väikse läbisõiduga veokiga, mille puhul ei olnud Eestis müügis sarnaseid võrreldavaid veokeid. Euroopas oli müügis üksikud sõidukid, mille pakkumishindade vastavus turusituatsioonile oli teadmata. Ekspertiisi käigus leiti meetodid turuväärtuse määramiseks ja [...]