Kindlustusvaidlus sõiduki turuväärtuse üle. Kindlustusselts hindas sõiduki majanduslikus mõttes hävinenuks ja otsustas kliendile hüvitada sõiduki turuväärtuse. Teostasime sõiduki turuväärtuse hindamise ekspertiisi. Tegemist oli suhteliselt uue ja väikse läbisõiduga veokiga, mille puhul ei olnud Eestis müügis sarnaseid võrreldavaid veokeid. Euroopas oli müügis üksikud sõidukid, mille pakkumishindade vastavus turusituatsioonile oli teadmata. Ekspertiisi käigus leiti meetodid turuväärtuse määramiseks ja määrati veoki turuhind.