Project Description

Õnnetusjuhtumi tulemusena sai kahjustada Volvo FM500. Kindlustusselts pöördus sõltumatu hinnangu saamiseks meie büroo poole. Teostasime veoki hindamise eksepertiisi.