Project Description

Tsiviilasja sisuks oli vaidlus bussi turuväärtuse üle. Ekspertiisi käigus tuli esmalt tuvastada hinnatava bussi mudel ja versioon. Ekspertiisi käigus selgus, et tegemist oli vanema Irizari põlvkonna bussiga, mis esialgselt oli tehaseversioonis koolilaste transpordiks mõeldud liinibuss. Ekspluatatsiooni käigus oli buss kohandatud turismibussiks. Lähtuvalt väljaselgitatud asjaoludest oli vaja tuvastada sõiduki turuväärtus mais 2012. aastal.