Project Description

Õnnetusjuhtumi tagajärjel sai Volkswagen LT35 kerekahjustusi ja kindlustusselts hindas sõiduki majanduslikus mõttes hävinenuks. Osapooltel tekkis vaidlus kaubiku turuväärtuse osas. Kuna kokkuleppele ei jõutud telliti sõltumatu hindamise ekspertiis.