Project Description

Õnnetuses sai kannatada Volkswagen Transporter, mis kahjustustest tingituna hinnati kindlustusseltsi poolt majanduslikus mõttes hävinenuks. Osapoolte vahel tekkis vaidlus kaubiku turuväärtuse üle ja otsustati tellida sõltumatu turuväärtuse hinnang.