Project Description

Kaskokindlustusjuhtumist tingituna tekkis kindlustusseltsil kohustus hüvitada omanikule varastatud sõiduki turuväärtus. Kindlustusseltsi ja omaniku hinnang sõiduki turuväärtusest oli oluliselt erinev. Tekkinud vaidlusest tingituna telliti sõltumatu sõiduki turuväärtuse hindamise ekspertiis.