Vastused küsimustele

Iga autoomanik võib sattuda olukorda, kus hinnangud tekitavad kahtlusi, kus tundub, et lood on hoopis teisiti, kui paistavad. Siis on vaja sõltumatu asjatundja abi – teist arvamust.

Autoekspertide Büroo eesmärgiks on olla sõidukite valdkonnas teejuhiks ning leida kiiresti küsimustele vastused ja probleemidele lahendused.

Teenused ja väljastatavad dokumendid:

  • Autoalased konsultatsioonid
  • Auto hindamisakt
  • Sõiduki turuväärtuse määramine
  • Sõiduki eksperthinnang
  • Sõiduki hindamise eskpertiis

Konsultatsioonid

Kui on tekkinud olukord, kus te ise ei oska lahendust leida või otsustada, on mõistlik pöörduda oma ala asjatundjate poole. Jagame teadmisi ja kogemusi ning aitame kliente nende eesmärkide täitmisel.

Sõidukite turuväärtuse hindamine

Sõidukite hindamise vajalikkus tuleneb üldjuhul erinevate majandustehingute sõlmimisest. . Hindamisel on oluline pädevus ja sõltumatus. Seotud osapoole või mõjutatava hindaja puhul on oht, et aktis hinnatud väärtus vale. Hindamisel väljastame turuväärtust tõendava akti.