Vastused küsimustele

Iga autoomanik võib sattuda olukorda, kus hinnangud tekitavad kahtlusi, kus tundub, et lood on hoopis teisiti, kui paistavad. Siis on vaja sõltumatu asjatundja abi – teist arvamust.

Autoekspertide Büroo eesmärgiks on olla sõidukite valdkonnas teejuhiks ning leida kiiresti küsimustele vastused ja probleemidele lahendused.

Teenused ja väljastatavad dokumendid:

 • Autoalased konsultatsioonid
 • Auto hindamisakt
 • Sõiduki turuväärtuse määramine
 • Sõiduki eksperthinnang
 • Sõiduki hindamise eskpertiis

Konsultatsioonid

Kui on tekkinud olukord, kus te ise ei oska lahendust leida või otsustada, on mõistlik pöörduda oma ala asjatundjate poole. Jagame teadmisi ja kogemusi ning aitame kliente nende eesmärkide täitmisel.

Sõidukite turuväärtuse hindamine

Sõidukite hindamise vajalikkus tuleneb üldjuhul erinevate majandustehingute sõlmimisest. . Hindamisel on oluline pädevus ja sõltumatus. Seotud osapoole või mõjutatava hindaja puhul on oht, et aktis hinnatud väärtus vale. Hindamisel väljastame turuväärtust tõendava akti.

Hindamisekspertiis

Hindamise ekspertiis on vajalik üldjuhul kohtuvaidluste puhul. Ekspertiis on mõistlik tellida ka juhul, kui on käimas kohtueelne vaidlus, kus ekspertiisi tulemusest võib sõltuda kohtu poole pöördumise otsus. Ekspertiis on põhjendatud turuväärtuse hinnang.

Juhtumi analüüs

Anname hinnangu eelnevalt teostatud hindamise õigsusele läbi teostatava analüüsi. Juhul, kui teile tundub, et hinnang ei ole antud sõltumatult ja ei ole arvestatud kõiki asjaolusid või on tahtlikult moonutatud, on teil võimalus tellida sõltumatu hinnang.

Sõiduki seisukorra hindamine

Sõltumatu sõiduki seisukorra hinnang.

Miks AEB?

25 aastat kogemust sõidukite valdkonnas

   • Kogemused juhtumite kohtuvälisel lahendamisel
   • Kogemused kohtuasjade lahendamisel
   • Tunnustatud eksperdid ja hinnangud

Kliendid räägivad

Olin ostmas uut autot. Mind üllatas nüansside rohkus, millele ei osanud enne tähelepanu pöörata. Konsultatsioon uue auto ostmisel oli hariv ja kasulik. Kindel investeering!
Margus, Subaru omanik