Project Description

Õnnetusjuhtumi tagajärjel hinnati veok majanduslikus mõttes hävinenuks. Seoses sellega tekkis kindlustusseltsil kohustus hüvitada omanikule sõiduki turuväärtus. Ekspertiisi teostamisel tuvastati sõiduki näitajad, mis mõjutavad turuväärtust. Hinnati ja analüüsiti turusituatsiooni ja leiti konkreetse sõiduki turuväärtus.