Project Description

Kindlustusjuhtumi käigus said veok ja haagis kahjustada. Kindlustusselts hindas sõiduki majanduslikus mõttes hävinenuks ja tegi kliendile ettepaneku hüvitada turuväärtus. Hinnangud turuväärtusele olid osapooltelt erinevad ja otsustati tellida sõltumatu ekspertiis.  Tegemist oli erilahendusega sõiduki ja haagisega, kus kaubaruum oli topeltlaetav. Sellise lahendusega veokid on levinud lillede transpordis. Ekspertiisi käigus tuli analüüsida sõiduki ja haagise spetsiifilisuse mõju hinnale ja leida turuväärtus.