Kasulik info

Kasulik info2017-02-02T12:27:16+02:00
Eestis tegutsevad suuremad liisingud2023-08-30T15:35:14+02:00

Viited liisingfirmade kodulehtedel olevale infole.

Liisingühingute liit2016-04-22T11:33:08+02:00

Eesti majanduses on krediidi- ja finantseerimisasutustel olnud alati tähtis roll. Liisingturu ülikiire arenemine tõi endaga kaasa vajaduse tsentraliseerida liisingfirmade sarnaste eesmärkide ja ühiste probleemide lahendamine. Sel eesmärgil asutati 28. septembril 1995.a. Eesti Liisingühingute Liit, mis registreeriti mittetulundusühinguna 1. veebruaril 1996. Eesti Liisingühingute Liit on Euroopa liisingfirmade ühendusi liitva organisatsiooni Leaseurope liige.

Eesti Liisingühingute Liidu kodulehekülg.

Autolaen, väikelaen, järelmaks2017-02-02T12:27:17+02:00
Maksustamisest lähtuvalt sõlmitakse laenulepinguid tehingute puhul, mille tehinguhind ei sisalda käibemaksu. St sõiduki müüjaks on eraisik. Laenu-lepingu alusel finantseeritakse enamasti vanemate kasutatud sõidukite ostu.
Suuremate pankade poolt pakutavad laenutingimused on üldjuhul soodsamad, kui väiksemate ettevõtete poolt pakutavad. Sellest tulenevalt on ka pankade poolt esitatavad nõudmised kõrgemad. Laenude puhul võib väita, et mida suurema riski laenuandja võtab, seda kõrgem on intress ja seda karmimad tingimused.
Oluliseks erinevuseks lepingutingimustes ja sellest tulenevate kulude osas on kaskokindlustuse nõue. Kaskokindlustuse aastamakse võib olla kasutatud sõiduki puhul suhteliselt suur. Samas tähendab ka kaskokindlustuse nõude puudumine üldjuhul kõrgemat intressi.
Kasutatud sõidukite ostu finantseerimisel pakutakse üldjuhul erinevate nimede all sisuliselt laenu auto tagatisel. Laenulepingu sõlmimisel tuleb olla väga tähelepanelik, sest lepingu tingimused erinevate pakkujate vahel võivad olla väga erinevad. Lisaks pakutavael intressile ja lepingutasule, tuleb kindlasti tutvuda ka kõikide lepingu mittetäitmisest tulenevate kohustustega ja võimalike tagajärgedega.
Sõiduki registreerimine2017-02-02T12:27:17+02:00
Liisingperioodi jooksul on auto omanikuks liisingfirma, liisinguvõtja märgitakse auto tehnilisse passi vastutava kasutajana. Registritoimingu teostaja lepitakse kokku ostu-müügi tehingu sõlmimise käigus. Autokauplusest ostes teostab registritoimingu üldjuhul müüja, teistel juhtudel on see vastastikkusel kokkuleppel.
Kindlustuslepingud ja sõiduki kindlustamine2015-12-17T00:22:10+02:00
Lisaks kohustuslikule liikluskindlustusel peab sõiduki liisimisel sõlmima üldjuhul ka vabatahtliku sõiduki kindlustuse ehk kaskokindlustuse. Tihti saadetakse koos liisingupakkumisega ka kindlustuspakkumised. Liisijal on õigus valida endale sobiv kindlustusselts. Juhul, kui liisingu poolt pakutavate kindlustusseltside pakkumised ei ole sobilikud võib klient sõlmida kindlustuslepingud ka otse seltsidega.
Kasutusrent või kapitalirent ?2017-02-02T12:27:17+02:00

Millised on kasutus- või kapitalirendi tingimused ja valiku kriteeriumid? Kuidas valida? Kuigi pankade poolt pakutavate teenuste üldtingimused on