Automüügi vormistamata jätmine võib kaasa tuua kahjunõude

Automüügi vormistamata jätmine võib kaasa tuua kahjunõude

Isegi sadakond eurot maksva auto müük tuleb kindlasti ametlikult vormistada. Vormistamata jätmine võib nii müüjale kui ka uuele omanikule kaasa tuua ootamatuid kulusid ja pingelisi vaidlusi. ERGO transpordikahjude juht Rain Tomingas selgitab, mis võib juhtuda, kui jätta sõiduki omaniku muutus liiklusregistris vormistamata.

Kui ostad auto või saad sõiduki omanikuks liisinglepingu lõppedesSõiduki uuel omanikul on viis päeva aega, et omaniku andmeid liiklusregistris muuta. Kui seda ei tehta ettenähtud aja jooksul, siis võib tekkida olukord, kus automaatselt kustutatakse sõiduk ajutiselt registrist, kirjeldab Tomingas. Liikluses osalemine on, aga registrist kustutatud sõidukiga keelatud ja selle eest on politseil õigus sõidukijuhti karistada-Veelgi problemaatilisem on asjaolu, et sõiduki registrist kustutamisel katkestatakse automaatselt sõlmitud liikluskindlustuse leping. Sõiduki uuel omanikul võib olla taskus eelmise omaniku poolt sõlmitud liikluskindlustuse leping, mis paberi järgi just kui kehtib. Tegelikult võib olla kindlustus katkenud ja sõiduki valdaja vastutus ei ole enam kindlustatud, lisab transpordikahjude juht. Kui siis peaks juhtuma sõidukijuhi süül liiklusõnnetus, tuleb uuel omanikul kogu tekitatud kahju omast taskust kinni maksta.Sõiduki uut omanikku võivad varitseda ka muud ohud. Näiteks kui sõiduki eelmine omanik osutub võlglaseks ja kohtutäitur on arestinud tema nimel olevad varad, seal hulgas sõiduki. Hiljem registrisse sõidukit enda nimele vormistama minnes võib uut omanikku tabada halb üllatus, et sellele on lisatud registrisse võõrandamise keeld ja seetõttu ei õnnestugi enam sõidukit oma nimele vormistada.Ka müüja huvides on tehing kiiresti ja korrektselt registris vormistadaTomingas juhib tähelepanu faktile, et liikluskindlustuse seaduse kohaselt on kindlustuslepingu sõlmimise eest vastutavaks sõiduki registrijärgne omanik või vastutav kasutaja. Jättes sõidukiomaniku vahetus registris registreerimata, võib tekkida olukord, kus uus omanik jätab kindlustuse tegemata ja vana omanik vastutab kõige eest, mis selle sõidukiga juhtub. Näiteks kui uus omanik pole kindlustust sõlminud, esitatakse kannatanule makstud kahjude eest sundkindlustuse rakendamisel nõue registrijärgsele omanikule.

Kui uus omanik on sõlminud liikluskindlustuse lepingu, kuid põhjustab kahjusid ja ei teavita, et tegelikult on tema sõiduki omanik, siis ka need kahjud lähevad vana omaniku arvele. Levinud näideteks on siin näiteks kiiruskaamera fikseeritud kiiruse ületamise trahvid, parkimistrahvid või kui sõidukit kasutatakse kriminaalkuriteo toimepanekuks.

Müügileping säästab närvikulust

Müügilepingu ettenäitamisel on võimalik tõestada, kes on kohustatud isik. Kui autovõtmete üleandmisel lepingut vormistatud pole või on leping kadunud, siis muutub ka kohustustest vabanemine pea võimatuks. Asjatuid riske aitab sellisel juhul vältida maanteeameti e-teeninduse kaudu omanikuvahetuse vormistamine, mis on kõige lihtsam viis nii ostjale kui müüjale tehing fikseerida.

Allikas: Postimees

By |2021-09-17T11:12:53+02:00May 16th, 2021|

Share This Story, Choose Your Platform!