Sõidukite tegelevate ettevõtete müügikuulutustes on tihti märge komisjonimüük, maaklerimüük vms. Mida see ostja jaoks tähendab?

Sõidukite müügiga tegelev ettevõte vastutab müügikuulutuses esitatud info eest ja müüdava auto vastavuse eest lepingutingimustele. Kui ettevõte tegeleb sõidukite müügiga oma majandus- või kutsetegevuses siis on tal võlaõigusseadusest tulenev kohustus sõiduk müügieelselt üle kontrollida. Kas tegemist on firma enda sõiduki või komisjonimüüki tuleva sõidukiga, ei oma tähtsust. Samuti ei oma tähtsust, kuidas sõiduki müük on kuulutuses või lepingus liigitatud. Ekslik on müüja poolt tihti esitatav väide, et nende sõidukite puhul müüja ei vastuta sõiduki seisukorra eest ja ostmine on ostja omal riisikol.

Juhul, kui müüja ütleb, et tema sõiduki seisukorra ja andmete eest ei vastuta, on ostja otsustada, kas sellise ettevõttega on mõistlik tehing sõlmida. Kuigi müüjal on seadusest tulenev vastutus, viitab selline suhtumine müüja valmidusele oma kohustusi täita. Sõidukil avastatud varjatud vigade puhul ei saa loota, et müüja oma kohustusi vabatahtlikult ja eeskujulikult täidab. Siis jääb vaid võimalus õigust nõuda kohtus. Mõistlik oleks sellisest tehingust pigem loobuda.