1. jaanuaril 2018 jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille kohaselt saab tööandja, kes on sõiduauto omanik või vastutav kasutaja ja ei võimalda sõiduauto kasutamist tööülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks (nn erasõitudeks), teavitada sellest Maanteeametit, kes liiklusregistri pidajana teeb sõiduki registriandmetesse märke selle kohta, et sõiduautot kasutatakse üksnes tööülesannete täitmiseks ega kasutata erasõitudeks.

Kuidas Maanteeameti teavitamine sõiduauto kasutusotstarbe kohta käib?

Reeglina teavitatakse Maanteeametit e-teeninduses, kus tuleb määrata kuupäev, millest alates ei luba tööandja sõiduautot kasutada tööülesannete või ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks. Lisaks sellele on võimalik Maanteeameti teavitamiseks pöörduda ka sobivasse Maanteeameti teenindusbüroosse, kus tuleb täita, omakäeliselt allkirjastada ning esitada vastav kirjalik taotlus.

Täpsemalt vaata Maanteeameti kodulehelt: https://www.mnt.ee/et/soiduk/kkk-tulumaksuseaduse-muudatuse-kohta