Project Description

Tsiivilasja sisuks oli abielu jooksul soetatud vara jagamine. Osapooled ei jõudnud kokkuleppele vara hinna osas. Kohtu poolt määrati turuväärtuse hindamise ekspertiis. Sõidukil esines keredefekte, mis mõjutasid turuväärtust. Ekspertiisi käigus tuli hinnata, kui palju mõjutavad defektid sõiduki turuväärtus ja milline on sõiduki turuväärtus hetkel olevas seisukorras.