Project Description

Kaskokindlustusjuhtumist tingituna tekkis kindlustusseltsi kohustus hüvitada omanikule haagise turuväärtus. Sarnaste haagiste müügipakkumiste puudumisel otsustati tellida sõltumatu turuväärtuse hinnang.