Project Description

Õnnetusjuhtumis sai kahjustada Suzuki mootorratas. Suurtest vigastustest tingituna otsustati hüvitada omanikule sõiduki turuväärtus. Tekkis vaidlus ja otsustati tellida sõltumatu turuväärtuse hinnang.