Kasutusrendi valimisel on eesmärgiks kasutada sõidukit kokkulepitud perioodi jooksul, makstes igakuiselt tasu sõiduki kasutamise eest. Vastavalt kasutusperioodi pikkusele ja planeeritavale läbisõidule, määratakse sõiduki jääkväärtus perioodi lõppedes. Sõiduki jääkväärtuse määrab sõiduki tagasiostja ehk ettevõte kellel tekib kohustus perioodi lõppedes sõiduk finantseerijalt välja osta. Tagasiostjaks on üldjuhul auto müüja. Juhul, kui auto müüjaks ei ole finantseerija poolt aktsepteeritud ettevõte, tuleb üldjuhul lasta sõiduk hinnata finantseerija koostööpartneri juures, kes määrab jääkväärtuse ja võtab tagasiostukohustuse.
Kuumakse suurus oleneb perioodi pikkusest ja planeeritavast läbisõidust perioodi jooksul. Mida suurem on läbisõit seda suurem on kuumakse, kuna suurema läbisõiduga kaasneb kiirem sõiduki turuväärtuse langus ja sellest tulenev väiksem jääkväärtus.
Üldjuhul on perioodi lõppemisel võimalik kasutajal otsustada, kas ta soovib sõiduki välja osta, sõlmida uue finantseerimislepingu (nt kapitalirent, jääkväärtuse summas), sõiduki koheselt välja osta või tagastada.