Sõiduki liikluskindlustuslepingut sõlmides on mõistlik võrrelda erinevate seltside poolt pakutavaid kindlustusmakseid. Arvestades, et uue liiklus-kindlustusseaduse kohaselt on kahju kannatajal õigus pöörduda hüvitise saamiseks ka oma seltsi poole, ei ole mõistlik otsust langetada ainult hinnast lähtuvalt.