Eesti majanduses on krediidi- ja finantseerimisasutustel olnud alati tähtis roll. Liisingturu ülikiire arenemine tõi endaga kaasa vajaduse tsentraliseerida liisingfirmade sarnaste eesmärkide ja ühiste probleemide lahendamine. Sel eesmärgil asutati 28. septembril 1995.a. Eesti Liisingühingute Liit, mis registreeriti mittetulundusühinguna 1. veebruaril 1996. Eesti Liisingühingute Liit on Euroopa liisingfirmade ühendusi liitva organisatsiooni Leaseurope liige.

Eesti Liisingühingute Liidu kodulehekülg.