Olenevalt teenusepakkujast, pakutakse sõidukite ostmisel erinevad finantseerimislahendusi. Pankade poolt pakutakse põhiliselt kahte võimalust- kapitalirenti või kasutusrenti. Need kaks versiooni on kasutusel peamiselt kuni 7 aasta vanuste sõidukite puhul, kui müüjaks on ettevõte ja hind sisaldab käibemaksu.
Juhul, kui müügihind ei sisalda käibemaksu, on finantseerimisvormiks autolaen, järelmaks vms. Erinevatel pakkujatel võib olla kasutusel erinevad mõisted, kuid sisuliselt on lepingud sarnased. Lepingu sõlmimisel on esmatähtis mõista lepingu tingimusi ja võetavaid kohustusi.