Millised on kasutus- või kapitalirendi tingimused ja valiku kriteeriumid? Kuidas valida? Kuigi pankade poolt pakutavate teenuste üldtingimused on sarnased, peaks liisinguvõtja need ikkagi enne allkirjastamist läbi lugema. Antavad õigused ja võetavad kohustused võivad olla oluliselt erinevad. Küsimuste korral tuleb enne allkirjastamist need teenusepakkujaga selgeks rääkida. Otsustades kasutada sõiduki ostmisel panga finantseerimisteenust on mõistlik, küsida pakkumine vähemalt kahelt pakkujalt. Kasutatud sõiduki ostmisel võivad tingimused oluliselt erineda. Üldjuhul küsitakse üks pakkumine oma kodupangast, teiste pakkujate valimisel võib lähtuda mõne tuttava hiljutisest kogemusest või automüüja soovitustest. Liisinguga sõiduki ostmisel kaasnevad lisakulutused, mida liisingpakkumiste võrdlemisel tuleb hinnata. Tavapärane sissemakse on mõlema liisingvormi puhul alates 10%-st. Olenevalt sõidukist ja kliendist võib nõutav esmane sissemakse olla ka suurem. Kapitalirendi lepingu puhul on peamiselt kaks hinnatavat tegurit- lepingutasu ja intress. Kasutusrendi puhul on lisaks nendele veel oluline ka pakutav sõiduki jääkväärtus, mis mõjutab oluliselt kuumakse suurust.