Kui tekib soov uue auto järele, kerkivad esmalt õhku küsimused, millised on üldse võimalused ning kuidas ostu finantseerida? Kui omavahenditest sõiduki soetamisel seab sõiduki valikule tavaliselt piiri vaba raha hulk, siis liisinguteenust kasutades võib reeglina mõelda märksa kallima masina peale.

Alustada võiks sellest, et läbi mõelda oma vajadused ning selgitada välja oma võimalused, sh kas igakuised sissetulekud võimaldavad täiendavat kohustust võtta või mitte?

Kui eesmärgiks on sõidukit vaid kasutada, mitte ilmtingimata omada, on otstarbekas sõiduk kasutusrendi vormis liisida. Kui olete harv autovahetaja ja teile sobib oma masinat hoida seda pikki aastaid kasutades, siis on soodsam sõiduk kohe välja osta või kapitalirendi vormis liisida.

Liisingu kasuks räägib asjaolu, et auto soetamisel pole teil vaja suurt rahasummat korraga välja käia. Tavaliselt piisab 10 protsendilisest sissemaksest ja auto on teie kasutuses. Sellele järgnevad aga igakuised liisingumaksed, mis hoiavad autole minevaid kulusid siiski üsna kõrgel.

Liisida saab nii uusi kui ka kasutatud sõidukeid. Üldiselt pakuvad pangad nii kapitalirenti kui ka kasutusrenti.
Kapitalirent on mõistlik valida siis, kui eesmärk on lõpuks sõiduk välja osta. Plussiks on võimalus valida ise sobiv makseperiood ja nii eelarve stabiilsena hoida. Võimalus on perioodi lõppu ka jääkväärtus jätta, mis viimase maksega koos tasuda tuleb (või siis sellele hiljem lepingu pikendamist taotleda).

Kui te kindlasti ei soovi autot lõpuks välja osta, on kasutusrent parem variant. Tegu on sellise liisingu liigiga, mis võimaldab sõidukit kokkulepitud perioodi jooksul kasutada, tagastades sõiduki liisinguperioodi lõpus liisinguandjale. Tagastamisel peab masin olema muidugi komplektne ja heas korras, st vastama sõiduki normaalse kulumi nõuetele. Samuti võib olla sõiduki kasutamisele seatud teatud piiranguid, näiteks läbisõidukilomeetrite piirang, mis tähendab, et autoga ei või liisinguperioodi jooksul sõita rohkem kui lepingus kokku lepitud kilometraaž ja seda ületades on sõiduki tagastamisel kohustus maksta täiendavat tasu. Kasutusrendi lepingu lõppedes on tavapäraselt siiski poolte kokkuleppel võimalus liisinguvõtjal sõiduk ka välja osta.

Täielikult omavahendeid kasutades võib ühekordselt väljakäidav summa olla küll ehmatavalt suur, kuid pääsete järgnevate aastate jooksul igakuistest liisingumaksetest.  Auto väljaostmisel on ka see boonus, et siis olete sõiduki kasutamises täieõiguslik peremees ja võite ise otsustada, mida oma masinaga teete ja kuidas seda hoiate – puuduvad liisingupoolsed nõudmised auto läbisõidule või kasutuskorrale. Seevastu liisingut eelistades avardate oma valikuvõimalusi ning uuema sõiduki soetamisel võite pääseda nii mõnestki auto remondiga seotud kulust. Seega pole ühest õiget vastust, kumba varianti eelistada. Mõtlema peaks eelkõige sellele, millised ootused te sõidukile esitate ning kui palju te olete valmis nende eest kokkuvõttes maksma.

Kui hakkate endale uut sõiduvahendit soetama, tasuks enne ostmise või liisingu kasuks otsustamist enda harjumusi ja soove analüüsida. Sõltumata sellest, kas sõiduk liisitakse või ostetakse välja, peab arvestama ja leppima tõsiasjaga, et auto väärtus ajas ikkagi langeb. Seega tasuks juba sõiduki valikul enesele aru anda, millise vara väärtuse langusega olete arvestanud?  Kui eesmärk on hoida igakuised kulud võimalikult madalad ja samas leiate vajalikus koguses raha sõidukisse investeerimiseks, siis tasub mõelda auto väljaostmisele. Kui armastate aga masinaid vahetada ja ei soovi korraga suurt summat maksta, siis võiks teile sobida auto liisimine.

Allikas: SEB Foorum