1. oktoobrist 2014 jõustus liikluskindlustuse uus seadus. Liikleja jaoks ei too uus seadus kaasa märkimisväärseid muutusi. Liikluskindlustus on jätkuvalt kohustuslik vastutuskindlustus. Kindlustusandja hüvitab kannatanule sõiduki juhi asemel kahju, mille hüvitamise kohustus on kahju põhjustanud sõidukijuhil.

Senised liikluskindlustuse lepingud kehtivad poliisil märgitud kindlustusperioodi lõpuni ja neid ei ole uue seaduse jõustudes tarvis muuta. Ka nõuded, mis on tekkinud enne uut seadust toimunud juhtumitest, käsitletakse senisel viisil.

Näited 1. oktoobrist jõustunud muutustest:

  • Varem eraldiseisva kindlustuslepingu ja poliisi asemel väljastatakse üks dokument. Nii nagu tavaliste kindlustusteenuste puhul sõlmitakse ka liikluskindlustuses kindlustusleping ja selle kohta väljastab kindlustusandja poliisi. Seega vähenes eri dokumentide hulk.
  • Kindlustusvõtjana saab lepingu sõlmida iga kindlustushuviga isik. Varem pidi lepingu sõlmima alati sõiduki omanik.
  • Täpsustatud on kindlustusandja kohustusi automaatselt pikeneva lepingu puhul. Enne lepingu pikenemist uueks perioodiks peab kindlustusandja esitama kliendile uue perioodi tingimused ja kliendil on võimalik vahetada kindlustusandjat.
  • Täpsustatud on kindlustuslepingu kehtivust sõiduki omaniku muutumisel. Tagatud on, et kindlustuskohustus on igal ajahetkel täidetud.
  • Kindlustuskohustust ei rakendata sõidukeile, mille kohta on vaid kirje liiklusregistris. Sõidukite, mille tehnoülevaatuse kehtivuse ja viimatise kindlustuspoliisi kehtivuse lõpust on möödunud kaks aastat, arvelolek liiklusregistris peatatakse.
  • Kindlustuskohustuse täitmine tagatakse sundkindlustusega. Lepinguta sõidukite menetlust on täpsemalt reguleeritud, sh näiteks võivad vanasõidukid ja võistlusautod olla kindlustuslepinguta tähtajatult, kui neid liikluses ei kasutata.
  • Kindlustussumma suurenes. Näiteks isikukahju kindlustussumma suurenes 5 miljonilt eurolt 5,6 miljoni euroni ühe kindlustusjuhtumi kohta.
  • Täpsustatud on kahju hüvitamise asjaolusid, näiteks ülalpidamishüvitise arvutamise üksikasju, sõiduki taastusremondi tegija valikut jmt.
  • Liikluskindlustuse vaidlusi lahendab kindlustuslepitaja. Juba aastaid on kindlustusseltside liidu juures edukalt tegutsenud kindlustuse lepitusorgan. Nüüd kasutatakse senist kogemust ka liikluskindlustuse vaidluste lahendamiseks.

Allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond