kvaliteedimarkKvaliteedimärgi eesmärgiks on abistada tarbijaid auto ostmisel turvaliste valikute tegemisel ja seda väljastatakse autode müügiga spetsialiseerunud ettevõtetele. Antud kvaliteedimärgi olemasolu peaks tulevikus andma klientidele märku, et tegemist on ausa ettevõttega, mis ei peta klienti auto andmeid esitades ega riiki maksude tasumisel ning aitab hiljem lahendada ka võimalikke esile kerkivaid probleeme.

Tunnustatud automüüja“ on Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liidu (AMTEL) poolt väljastatav kvaliteedimärk Eesti automüügiettevõtetele. Kvaliteedimärki omavad ettevõtted on AMTELi poolt kontrollitud ning vastavad kvaliteedimärgi saamiseks esitatavatele kriteeriumidele ning kvaliteedinõuetele ja lähtuvad oma tegevuses vastavast statuudist.
„Kvaliteedimärki saavad taotleda Eestis registreeritud autode müügile spetsialiseerunud äriühingud, kes tegelevad automüügiga ühe põhitegevusena.

Tunnustatud automüüja saab esitleda ennast nii klientidele kui ka meedias usaldusväärse, turvalise ja kvaliteetset teenust osutava müüjana. Tunnustatud automüüjale väljastatakse kvaliteedimärk klienditsooni väljapanemiseks (mõõtmetega 60 x 30 cm) ning kleepmärgid ustele. Tunnustatud automüügiettevõtete nimekiri avaldatakse AMTELi kodulehel.

Tunnustatud automüüja kvaliteedimärgi olemasolu võimaldab teha klientidel ohutuid eelvalikuid, ostes auto teadmisega, et müüja on maksnud ära maksud, ei peta teadlikult autot müües ning võimalike probleemide esilekerkimisel leiab lahenduse ka nendele. 100%-list garantiid kasutatud autode müügis ei esine. Usaldusväärne müüja ja kliendi poolt tehtav auto põhjalik kontroll annavad kokku kliendile väga kõrge kindluse auto rahulikuks ja muredevabaks kasutamiseks pika aja jooksul.

Vaata lisaks :
Tunnustatud automüüjate nimekiri
Tunnustatud automüüja kvaliteedimärgi statuut.

Allikas: amtel.ee