Uudised ja artiklid

Liikluskindlustusfond sai riigi tunnustuse

Riik annab tunnustuse tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksustele, mis vastavad tarbijakaitse seaduse nõuetele. Ühena esimestest tunnustas riik aprilli alguses kindlustuse lepitusorganit ja liikluskindlustuse lepitusorganit. LKF on liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamine ülesanne on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ja [...]

By |2017-02-02T12:27:16+02:00April 10th, 2016|

Liikluskindlustuse hüvitist saab nõuda oma kindlustusandjalt

1. jaanuarist 2015 jõustus liikluskindlustuse seaduse muudatus, mis võimaldab liikluskindlustuse juhtumis kannatanul valida, kas nõuda kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt või kahju põhjustaja kindlustusandjalt. Seni võis hüvitist nõuda vaid põhjustaja kindlustusandjalt. 2014. aastal võeti vastu liikluskindlustuse uus seadus. Enamik muudatustest jõustus [...]

By |2017-02-02T12:27:17+02:00December 2nd, 2015|

Tunnustatud automüüja kvaliteedimärk

Kvaliteedimärgi eesmärgiks on abistada tarbijaid auto ostmisel turvaliste valikute tegemisel ja seda väljastatakse autode müügiga spetsialiseerunud ettevõtetele. Antud kvaliteedimärgi olemasolu peaks tulevikus andma klientidele märku, et tegemist on ausa ettevõttega, mis ei peta klienti auto andmeid esitades ega riiki maksude [...]

By |2017-02-02T12:27:17+02:00April 18th, 2015|

Jõustus liikluskindlustuse uus seadus

1. oktoobrist 2014 jõustus liikluskindlustuse uus seadus. Liikleja jaoks ei too uus seadus kaasa märkimisväärseid muutusi. Liikluskindlustus on jätkuvalt kohustuslik vastutuskindlustus. Kindlustusandja hüvitab kannatanule sõiduki juhi asemel kahju, mille hüvitamise kohustus on kahju põhjustanud sõidukijuhil. Senised liikluskindlustuse lepingud kehtivad poliisil märgitud [...]

By |2017-02-02T12:27:17+02:00October 1st, 2014|